Saturday 15 November 2014

ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಮಾರಿ ಸಾನ್ವಿಯ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯದ ಭಂಗಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂಧನೆ

No comments:

Post a Comment

2022

  ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಜೂನ್ .1. ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಶಾಲೆಯ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ  ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.