Sunday 16 November 2014

ದಿ | ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಅರಿಬೈಲ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕಾಟ್ ಹಾಗೂ ಗೈಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014

ನಮ್ಮೀ ವಿದ್ಯಾ  ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 13-7-2000 ದಿಂದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಕೌಟ್ ದಳದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 07-10-2014 ರಂದು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ದಿ|ಶಿವಾನಂದ ಅರಿಬೈಲು ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ   ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೌಟ್ ಹಾಗೂ ಗೈಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ತಾ |15-11-2014 ರಂದು ಕಲೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೈಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014 : ಕುಮಾರಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಡಿ.ಹೆಚ್ 10.ಎ ತರಗತಿ


ಕುಮಾರಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಡಿ.ಹೆಚ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಟೀಚರ್ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು.

  ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೌಟ್  ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014 : ಮಾಸ್ಟರ್  ಶೈಲೇಶ್ 10.ಎ ತರಗತಿ


No comments:

Post a Comment

2022

  ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಜೂನ್ .1. ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಶಾಲೆಯ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ  ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.