Saturday 29 September 2018

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2018ನೇ ಸಾಲಿನಎಸ್ .ಎ.ಟಿ.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.

1 comment:

  1. The Lucky 15 Casino - Mapyro
    The 천안 출장안마 Lucky 15 Casino has 목포 출장안마 3 table games including slots, blackjack, craps, roulette and blackjack. It 서산 출장안마 has a total of 청주 출장안마 4,000 slot machines, over 충청북도 출장안마 6,000 video poker

    ReplyDelete

2022

  ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಜೂನ್ .1. ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಶಾಲೆಯ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ  ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.