Wednesday 29 August 2018

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ದಿವಂಗತ .ಕು.ಪ್ರತಿಭಾ ಅವಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು
ಶಾಲಾ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಮತ್ತು ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  ನೀಡಿ
ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು 

No comments:

Post a Comment

2022

  ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಜೂನ್ .1. ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಶಾಲೆಯ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ  ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.